(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Gỗ Hương tía (gỗ xẻ nhóm I, gỗ thuộc loài thông thường): Số lượng: 24 hộp (Hai mươi bốn hộp), khối lượng: 5,670m3, khối lượng quy tròn: 9,072m3(chín phẩy không bảy hai mét khối), có tại kho, bãi của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị. Giá khởi điểm: 510.300.000 đồng (Năm trăm mười ba triệu ba trăm ngàn đồng). (Mức giá khởi điểm trên chưabao gồm thuế VAT, chưa bao gồm các loại thuế, phí mà pháp luật quy định người mua nộp).

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị

Ngày 24/9/2021, đấu giá gỗ Hương tía tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 24/9/2021, đấu giá gỗ Hương tía tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 24/9/2021, đấu giá gỗ Hương tía tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3