(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do Trường Tiều học Nguyễn Du ủy quyền như sau:

Đấu giá cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ, vị trí tại tầng 1 nhà thực hành bếp ăn và căng tin Trường Tiều học Nguyễn Du, diện tích 378,3 m2, mục đích sử dụng làm bếp ăn và căng tin. Thời gian cho thuê là 05 (năm) năm học.

Trường tiểu học Nguyễn Du

Ngày 24/9/2021, đấu giá cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ tại Trường Tiều học Nguyễn Du, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 24/9/2021, đấu giá cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ tại Trường Tiều học Nguyễn Du, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 24/9/2021, đấu giá cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ tại Trường Tiều học Nguyễn Du, tỉnh Lào Cai ảnh 3