(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do Viễn thông Quảng Bình ủy quyền như sau:
Ngày 24/9/2021, đấu giá cáp đồng hư hỏng tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1