(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành vào ngày 24/9/2021 như sau:

Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Địa chỉ: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản

Vốn điều lệ: 323.836.420.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 10.000.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.000.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 19/08/2021 đến 15h30 ngày 17/09/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/09/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 24/09/2021

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/09/2021 đến ngày 04/10/2021

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 27/09/2021 đến ngày 30/09/2021