(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 24/9/2021, đấu giá 5 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1