(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

- Tài sản thanh lý 01 cái máy phát điện nhãn hiệu John Deere-04 máy dầu, công suất phát điện 100KVA (T12/03).

- Giá khởi điểm: 77.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 21/9/2021 (thứ ba). Xem tài sản trực tiếp 02 ngày làm việc: 16&17/9/2021, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 24/9/2021 (thứ sáu).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24/9/2021, đấu giá 1 máy phát điện John Deere-04 tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 24/9/2021, đấu giá 1 máy phát điện John Deere-04 tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 24/9/2021, đấu giá 1 máy phát điện John Deere-04 tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3