(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 24/9/2020 do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm) niêm yết việc đấu giá tài sản gồm một số nội dung sau (quy định tại Điều 35 Luật đấu giá tài sản).

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên tài sản đấu giá: 01 xe ô tô nhãn hiệu: FORD, số loại: ESCAPE; biển kiểm soát 14D-1999; số khung: ERP4Y03305; số máy: AJ-380186; màu sơn: Đen; loại xe: ô tô con; số chỗ ngồi: 05 chỗ; năm sản xuất: 2004; nước sản xuất: Việt Nam; năm đưa vào sử dụng: 2004. Xe đã sử dụng lâu năm. Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Biên bản xác định giá bán thanh lý xe ô tô con, BKS: 14D-1999 ngày 06/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

2. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ tài sản): Tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 08/9/2020 đến ngày 21/9/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Khu đô thị Cao Xanh, Hà Khánh B, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/9/2020 đến ngày 21/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ tài sản đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh quy định; Quy chế cuộc đấu giá tài sản kèm theo Quyết định số 154/QĐ-TTDVĐGTSQN ngày 04/9/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; Biên bản xác định giá bán thanh lý xe ô tô con, BKS: 14D-1999 ngày 06/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Giấy đăng ký xe ô tô số 0005647 do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 29/11/2004, tên chủ xe: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Giấy chứng nhận kiểm định số No: KD 1606458 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Khánh cấp ngày 22/5/2020.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng). Giá chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định và giá cũng chưa bao gồm chi phí vận chuyển, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01hồ sơ; Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 hồ sơ, khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0300.4499.5588 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh mở tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (ngày 21/9/2020, ngày 22/9/2020 và ngày 23/9/2020).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 08/9/2020 đến ngày 21/9/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 24/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.655.9293.

Ghi chú:

- Những người không được đăng ký tham gia đấu giá (thực hiện theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016)

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản củ người khác theo quy định của pháp luật.

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.