(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 24/9/2020 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng - Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

Tài sản thanh lý gồm: Vật tư, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ...(kèm theo phụ lục 01, 02, 03, 04). Giá khởi điểm tài sản 315.151.560 đồng, (Giá không có thuế GTGT).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 21/9/2020 tại Văn phòng Cục dự trữ Nhà nước KV Đà Nẵng; Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang; Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện bàn; Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành (xem trong giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 21/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ mỗi tài sản là 200.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước: 63.000.000 đồng/hồ sơ

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 21/9/2020

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 24/9/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn./.