(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2020 do Chi cục thuế khu vực Thành phố Tây Ninh – Châu Thành ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản thanh lý công cụ dụng cụ dùng trong văn phòng làm việc đã qua sử dụng của Chi cục thuế khu vực Thành phố Tây Ninh – Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Giá khởi điểm: 5.909.000 đồng. Tiền đặt trước: 900.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: mẫu Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản (theo mẫu Trung tâm ban hành), bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 21/9/2020 (thứ hai). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo, tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 24/9/2020 (thứ năm).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.

PHỤ LỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ

Đơn vị tính: Đồng

Ngày 24/9/2020, đấu giá thanh lý công cụ dụng cụ dùng trong văn phòng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 24/9/2020, đấu giá thanh lý công cụ dụng cụ dùng trong văn phòng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2
Ngày 24/9/2020, đấu giá thanh lý công cụ dụng cụ dùng trong văn phòng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3
Ngày 24/9/2020, đấu giá thanh lý công cụ dụng cụ dùng trong văn phòng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 4
Ngày 24/9/2020, đấu giá thanh lý công cụ dụng cụ dùng trong văn phòng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 5
Ngày 24/9/2020, đấu giá thanh lý công cụ dụng cụ dùng trong văn phòng tại tỉnh Tây Ninh ảnh 6