(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 24/9/2020 do Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Lô 08 xe ô tô của Văn phòng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch. (Chi tiết như danh mục tài sản kèm theo).

3.2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thanh lý của Văn phòng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịchđược quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3.3. Giá khởi điểm của 08 xe ô tô: 747.320.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan đến giao nhận tài sản.

3.4. Tiền đặt trước: 70.000.000 đ (Bảy mươi triệu đồng).

3.5. Bước giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

4. Kế hoạch đấu giá:

-Thời gian niêm yết, thông báo đấu giá: Bắt đầu từ ngày 05/9/2020.

-Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, cấp và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 21/9/2020.

-Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/9/2020 tại trụ sở Trung tâm.

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 17/9/2020 và ngày 18/9/2020 tại địa chỉ: 128C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Khu văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 23/9/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngoài kế hoạch trên thì liên hệ với Trung tâm để được phục vụ.

-Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

-Thời gian, đại điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15h00' ngày 24/9/2020 tại Trụ sở Trung tâm.

-Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Trung tâm, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

5. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính tới trụ sở Trung tâm

6. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, phiếu trả giá và hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

7. Phương thức, hình thức đấu giá:

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trọn gói 08 xe ô tô trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem xét.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Chi tiết xem tại Quy chế cuộc đấu giá số 61/QCĐG ngày 01/9/2020 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành

Liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: (84-24).3355.3359/0988.020.789 (bà Cao Kim Ngân - Trưởng phòng Nghiệp vụ 1)

Ngày 24/9/2020, đấu giá Lô 08 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1