(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2020 do Công ty Điện lực Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Bạc Liêu. Đ/c: Số 39 Đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tên tài sản: Các tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng.

Giá khởi điểm tài sản: 895.279.104 đồng (thuế suất thuế GTGT được áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành).

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 21/09/2020 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 17/09/2020 đến ngày 18/09/2020 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng công ty. Đ/c: Số 39 Tôn Đức Thắng, P.1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, kho vật tư Công ty Điện lực Bạc Liêu. Đ/c: Số 22 Lê Duẩn P.1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu và các điện lực trực thuộc huyện, trực thuộc Công ty Điện lực Bạc Liêu.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 23/09/2020 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước 45.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 24/09/2020.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng phải có giấy phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại của khách hàng phải có các mã chất thải nguy hại liên quan đến lô tài sản thanh lý (theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về quản lý chất thải nguy hại), có đủ điều kiện theo luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22455120.