(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 24/9/2020 do Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản sau: Toàn bộ 2.976.805 cổ phiếu chưa niêm yết của ông Đặng Việt Bách do Công ty CP Thép Việt Nhật phát hành, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hiện đang do Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hải Phòng giữ. Số cổ phiếu trên đưa ra đấu giá trọn gói, không bán riêng lẻ.

Giá khởi điểm: 25.522.381.869 đồng. Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng/hồ sơ.

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng. Đ/c: Số 7 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 09/09/2020 đến hết ngày 21/09/2020 tại Công ty Đấu giá HD HP.Auserco (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15/09/2020 và ngày 16/09/2020 tại Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng. Đ/c: Số 405 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/09/2020 đến 16 giờ 00, ngày 23/09/2020.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 24/09/2020 tại Công ty Đấu giá HD HP.Auserco.

Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco. Đ/c: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (0225) 3822476.