(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 351 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/8/2016. 
Ngày 24/8: Có 4/351 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 24/8: Có 4/351 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 347 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/8/2016 đến 07 giờ ngày 05/9/2016; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/8/2016 đến 09 giờ ngày 06/9/2016; Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/9/2016 đến 13 giờ 30 ngày 08/9/2016. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày và nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10 (TP.HCM) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/8/2016 đến ngày 08/9/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày.

Về hình thức bảo đảm dự thầu, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10 cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.