(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/8/2020 do Công an thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 45/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 05 tháng 8 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Công an thị xã Phước Long.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an thị xã Phước Long, đ/c: Khu Phố 4, phường Long Thủy, Tx. Phước Long, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: 156 phương tiện các loại trong đó (98 xe hai bánh bán đăng ký, 54 xe hai bánh bán phụ tùng, 01 xe hai bánh bán phế liệu, 01 xe ba gác bán phế liệu, 02 xe ôtô bán phế liệu).

4. Tổng giá khởi điểm: 172.700.000 đồng (một trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 21/8/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 104.100.00.49191 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Bình Phước (VIETCOMBANK Bình Phước).

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 19/8/2020 đến 21/8/2020.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 21/8/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 24/8/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 18/8/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Công an thị xã Phước Long, đ/c: Khu Phố 4, Phường Long Thủy, TX Phước Long, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0914.167.698 (Mr. Phú); 0271.3.887.113.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!