(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2021 như sau:
Ngày 24/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá ảnh 1