(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2020 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 06/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 13/7/2020 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An và Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam.

Người có tài sản đấu giá: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 365, quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

1. Tài sản đấu giá:

01 xe ô tô khách nhỏ nhãn hiệu Toyota, mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) số khung RZH114-5002109, số máy 1RZ-2848169 theo Giấy đăng ký xe ô tô số A0005708 được Công an tỉnh Long An cấp ngày 22/11/2002 cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Nguồn gốc: Tài sản được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc bán và thanh lý các xe ô tô mang biển số 62P-0382 (16 chỗ ngồi), 62P-0569 (05 chỗ ngồi) của Sở Khoa học và Công nghệ và xe ô tô mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quản lý, sử dụng quản lý, sử dụng

- Tình trạng pháp lý: Tài sản được đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

+ Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc bán và thanh lý các xe ô tô mang biển số 62P-0382 (16 chỗ ngồi), 62P-0569 (05 chỗ ngồi) của Sở Khoa học và Công nghệ và xe ô tô mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quản lý, sử dụng quản lý, sử dụng;

+ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá khởi điểm bán và thanh lý các xe ô tô mang biển số 62P-0382 (16 chỗ ngồi), 62P-0569 (05 chỗ ngồi) của Sở Khoa học và Công nghệ và xe ô tô mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quản lý, sử dụng quản lý, sử dụng;

+ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Long An về việc chỉ định đơn vị bán đấu giá các xe ô tô mang biển số 62P-0382 (16 chỗ ngồi), 62P-0569 (05 chỗ ngồi) của Sở Khoa học và Công nghệ và xe ô tô mang biển số 62P-0564 (12 chỗ ngồi) của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quản lý, sử dụng quản lý, sử dụng;

3. Đặc điểm tài sản:

Theo Giấy đăng ký xe ô tô số A0005708 được Công an tỉnh Long An cấp ngày 22/11/2002 và Giấy chứng nhận kiểm định số 0201832 ngày 24/10/2019 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Long An; tài sản có đặc điểm như sau:

Ngày 24/7/2020, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Long An ảnh 1

4. Giá khởi điểm của tài sản

- Giá khởi điểm: 47.000.000đ (Bốn mươi bảy triệu đồng)

- Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác nếu có.

- Tiền đặt trước (20%): 9.400.000đ (Chín triệu, bốn trăm ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000đ/hồ sơ.

5. Thời hạn, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá:

- Thời hạn: Từ ngày ra Thông báo đến 16h00 ngày 21/7/2020 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam.

Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An hoặc 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 088.815.4369 – 088.816.4369

6. Thời hạn xem tài sản: từ ngày ra Thông báo đến 16h00 ngày 21/7/2020 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ 08h00 ngày 21/7/2020 đến 16h30 ngày 23/7/2020

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản sau của Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 060189097770 tại Ngân Hàng Sacombank – Chi Nhánh Thủ Đức.

8. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá và công bố giá: vào lúc 09h00 ngày 24/7/2020.

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá và công bố trả giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An. Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An

10. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là từ ngày 21/7/2020 đến ngày 23/7/2020 (trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Tại cuộc đấu giá, vòng 1: sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá, chọn ra phiếu trả giá hợp lệ để đấu giá tiếp vòng 2 (nếu có), cụ thể:

- Nếu chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ, đấu giá viên công bố không bán tài sản (tổ chức đấu giá lại);

- Nếu có 2 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn 2 phiếu đó được tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Nếu có từ 3 phiếu trả giá hợp lệ trở lên thì chọn các phiếu có giá trả cao thứ 1, 2 , 3 tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của vòng 2 (là giá cao nhất đã trả ở vòng 1).

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

(Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá).