(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2020 do Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tây Ninh. Địa chỉ: Số 014 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3822409.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản: Thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi các công trình trường học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tây Ninh gồm: 07 phòng học của trường TH Thạnh Tân B; 05 phòng trệt, mái lợp tole và 12 phòng trệt mái lợp ngói của trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (Cơ sở 1); 02 phòng thí nghiệm và khu vệ sinh của trường THCS Trần Hưng Đạo.

3.2. Giá khởi điểm: 195.300.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng) (không bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, vận xuất và các chi phí khác có liên quan).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm tương đương làm tròn số là: 29.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng).

3.5. Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/7/2020 đến 16 giờ ngày 21/7/2020 (trong giờ làm việc) tại trường TH Thạnh Tân B; trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (Cơ sở 1); trường THCS Trần Hưng Đạo.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/7/2020 đến 16 giờ ngày 21/7/2020 (trong giờ làm việc) tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.38733333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 29.500.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh từ ngày 21/7/2020 đến 11 giờ ngày 23/7/2020. Cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

- Số tài khoản: 5700201014647

- Mở tại: Ngân hàng Agribank – CN Tây Ninh.

- Nội dung: [Họ và tên người đăng ký] + nộp tiền đặt trước tháo dỡ trường TH Thạnh Tân B; trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trường THCS Trần Hưng Đạo của Phòng GD và ĐT Thành phố Tây Ninh.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ Ngày 24/7/2020 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tây Ninh. Địa chỉ: Số 014 đường Võ Văn Truyện, khu phố 1, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản do Công ty phát hành, đối với tổ chức, hộ kinh doanh nộp giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề và CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Tất cả tổ chức, hộ kinh doanh đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.

DANH MỤC THÁO DỠ VẬT TƯ THU HỒI CỦA CÁC CÔNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TÂY NINH

Ngày 24/7/2020, đấu giá thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 24/7/2020, đấu giá thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2