(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2020 do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

- Người có tài sản: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: Cơ sở nhà, đất của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà tại khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bao gồm: Tài sản trên đất và giá trị Quyền sử dụng đất ở 2.028m2.

Giá khởi điểm: 28.104.783.000 đồng (Hai mươi tám tỷ một trăm linh bốn triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn đồng.).

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá (công bố giá):

Vào lúc 09 giờ ngày 24/07/2020 Tại Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung

- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đ/ 1 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 2.810.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm mười triệu đồng chẵn.)

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp: Ngày 21; 22; 23/07/2020 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định)

Địa điểm nộp: Tại Vietinbank - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 118000089401, Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết cho đến ngày 21/07/2020 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 21/07/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

* Lưu ý: Khách hàng có quyền nộp hồ sơ qua đường bưu theo địa chỉ: Công ty đấu giá Hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Kp. Tây Trì, P.1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), những hồ sơ đấu giá đến sau 17 giờ 00 ngày 21/07/2020 sẽ không hợp lệ, Công ty sẽ lập biên bản có chữ ký của Bưu điện.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân và Tổ chức có nhu cầu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty; Nghiên cứu kỹ thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá; Nộp tiền đặt trước tại Vietinbank - CN Quảng Trị; điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký đấu giá và phiếu trả giá, bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ vào thùng phiếu đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời gian nhận phiếu. (Có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện nhưng phải đảm bảo thời gian quy định, hồ sơ đăng ký phải đến Công ty trước giờ niêm phong thùng phiếu).

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty thông báo cho các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565379.