(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất (các nền còn lại) tại tuyến dân cư kênh Cái Tre, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, do phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiên Lương quản lý, sản vào ngày 24/7/2020 như sau:

- Số lượng nền: 196 nền. (Có danh sách đính kèm).

- Diện tích: 100m2/nền.

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng/nền.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện về tài chính, năng lực hành vi dân sự; phải đăng ký đấu giá theo thời gian và đặt tiền cọc theo quy định.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 24/07/2020 tại UBND xã kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh kiên Giang.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra Thông báo đến 11 giờ ngày 20/07/2020 (trong giờ hành chính).

Đại điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Địa chỉ: Khu hành chính huyện, Khu phố Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 02973.751.123.

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497, fax: 0297 3920347.

Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 10/07/2020.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm; tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh từ ngày 17/07/2020 và đến 14 giờ 21/07/2020 (giờ hành chính).

Ngày 24/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang   ảnh 1
Ngày 24/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang   ảnh 2
Ngày 24/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang   ảnh 3
Ngày 24/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang   ảnh 4
Ngày 24/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang   ảnh 5
Ngày 24/7/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang   ảnh 6