(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2020 do Tổng công ty giấy Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Tổng công ty giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, Số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998168 ĐT: 02106 266 699.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

3.1. Tài Sản đấu giá.

1. Quyền SD đất và cây cối lâm mộc trên đất theo Giấy CNQSD số BD 858001 cấp ngày 25/11/2010, cho ông Hoàng Quốc Chính tại thửa đất số 163, địa chỉ Đồi Kiến, khu 10, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, diện tích 355.000,0 m2, thời hạn sử dụng năm 2043.

2. Quyền SD đất và cây cối lâm mộc trên đất theo Giấy CNQSDsố CK 213696 cấp ngày 06/10/2017, cho ông Hà Văn Đoan, tại thửa đất số 01, tờ bản đồ số 108, địa chỉ xóm Minh Tân, xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, diện tích 74.565,5 m2, thời hạn sử dụng đất lâu dài.

* Nguồn gốc: Tài sản đứng tên cá nhân tại CN lâm nghiệp Yên Lập - Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3.2. Giá khởi điểm: 4.325.441.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi mốt nghìn đồng chẵn). Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí khác, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành. Tiền hồ sơ theo Thông tư số 48/2017/TT- BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính.

3.3. Bước giá: Bước giá trong cuộc đấu giá do Tổng công ty Giấy Việt Nam quy định 5.000.000đồng/01 bước giá/Tổng giá trị tài sản.

3.4. Tiền đặt trước: 20% giá trị tài sản là 865.088.000 đồng (Tám trăm sáu mươi lăm triệu không trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, ngày 07/07 và ngày 08/07/2020, khách hàng liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group để xem tài sản tại thực địa.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 21/07/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group

6. Tiền đặt trước:

6.1. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/07 đến hết 16h00 ngày 23/07/2020 nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 24/07/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, Khu Sinh thái Resort xanh DATC, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi có tài sản đấu giá theo Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và đủ điều kiện theo Điều 38, Luật đấu giá tài sản thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group hoặc Tổng công ty giấy Việt Nam, TT Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 829 755./.