(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2020 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 34/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 02 tháng 7 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Số 12, Đ.Trần Hưng Đạo, P.Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, T.Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Lô 166 phương tiện các loại. Trong đó: 163 xe mô tô, gắn máy các loại và 03 xe Ba gác máy không còn giá trị lưu hành bán dạng phế liệu.

4. Giá khởi điểm: 95.600.000 đồng (chín mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/7/2020 đến ngày 21/7/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước theo số tài khoản: 1041000054504 tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Bình Phước.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 21, 22 và 23/7/2020.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/7/2020 đến ngày 21/7/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

+ Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

+ Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 24/7/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 15/7/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Kho số 2, kho trạm QL 13, kho trạm QL 14 - Phòng CSGT công an tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0985.421.677 (Mr. Phú); 0271.3.887.113; 0271.6.26.27.28.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!