(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2019 do Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tình Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 7 năm 2019

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng 

STT

Tên tài sản

Đơn vị

tính

Số lượng

Giá khởi điểm

Ghi chú

Đơn giá

(đ)

Thành tiền

(đ)

1

VíDa

Cái

60

45.000

2.700.000

Còn mới

22

Túi Nữ

Cái

40

170.000

6.800.000

Còn mới

3

Túi ví

Cái

50

100.000

5.000.000

Còn mới

4

Ba Lô

Cái

09

100.000

900.000

Còn mới

5

Túi đeo chéo

Cái

05

55.000

275.000

Còn mới

6

Va li nhựa

Cái

05

300.000

1.500.000

Còn mới

7

Máy cắt cỏ

Chiếc

20

700.000

14.000.000

Đã qua sử dụng

Tổng cộng cả lô:

31.175.000

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: (trong giờ hành chính) Ngày 18, 19/7/2019, tại Đội Quản lý thị trường số 3; địa chỉ: Tổ 8A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn(liên hệ với Đội Quản lý thị trường số 3)

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính)

Bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/7/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/7/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ:

- 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu treo của Trung tâm DVBĐG);

- 01 bản photocopy chứng minh nhân dân - mang theo bản gốc CMND để đối chiếu với bản photo hoặc bản photo có chứng thực.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá).

- 01 Giấy nộp tiền (bản gốc) - trong trường hợp chuyển khoản.

7. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 31.175.000, đ/cả lô (Ba mươi mốt triệu một trăm bảy mươi năm nghìn đồng)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước (trong giờ hành chính)

8. 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000, đ/hồ sơ(Một trăm nghìn đồng)

8.2. Tiền đặt trước: 4.600.000, đ(Bốn triệu sáu trăm nghìn đồng)

Nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 03 ngày: 19, 22/7 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/7/2019, như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

9.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

9.2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

9.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

9.4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm 9.3 của ý 9 này;

9.5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

10. Hình thức đấu giá; phương thức đấu giá; bước giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000,đ/lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng).

Thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 0209 3843 668 hoặc 0209 3875 790./.