(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2022 do Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: 94 Đường 16/4, phường Mỹ Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Số điện thoại: 0259.3838838

Tên Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận

Địa chỉ: 30 đường 16 tháng 4, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 21/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 21/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 30/05/2022 - 16:30 21/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 30/5/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/6/2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận. b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành); - Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu. - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực); - Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy); - Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, ghi rõ giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép dán của phong bì đựng phiếu trả giá. - Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 24/06/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3