(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2022 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Lập Thạch ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 1 đường Hồ Tung Mậu, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 02116.568.795

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lập Thạch

Địa chỉ: thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 20/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 22/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 02/06/2022 - 16:00 21/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư , có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với các trường hợp đã được thuê đất thực hiện dự án trước đó, có đơn đăng ký, nộp tiền đặt trước theo quy định của quy chế.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/06/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá Hợp Danh Vĩnh Phúc