(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2022 do UBND huyện Hương Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh

Địa chỉ: Số 60 đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0914115777

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Hương Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 21/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 23/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 01/06/2022 - 17:00 21/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 21/6/2022 Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh. - Tại UBND xã Sơn Châu: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 21/6/2022 Tại UBND xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn. - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng k

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/06/2022

Địa điểm: Hội trường UBND xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 2
Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 3
Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 4
Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 5
Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 6