(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2021 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm phục vụ hành chính công – Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn)

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Trụ sở liên cơ quan, Phố Nguyễn Chí Thanh, Khu Tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất tại số 81, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

- Loại đất: Đất ở tại đô thị.

- Vị trí: Khu đất tiếp giáp với đường Trần Đăng Ninh (đoạn 2 từ đường Hòa Bình đến đường Phan Đình Phùng) và phố Nguyễn Văn Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; khu đất có hướng tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đất hộ dân, có cạnh dài theo đường gẫy khúc: 16,7m+1,34m+7,65m+0,75m;

+ Phía Nam: Giáp đất hộ dân, có cạnh dài theo đường gẫy khúc: 4,12m+12,98m+4,64m+3,65m;

+ Phía Đông: Giáp vỉa hè đường Trần Đăng Ninh, có cạnh dài 18,08m;

+ Phía Tây giáp vỉa hè đường Nguyễn Văn Ninh, có cạnh dài 15,25m;

- Diện tích đất đấu giá là: 467m2;

- Tài sản gắn liền với đất:

+ Nhà trụ sở 3 tầng diện tích sàn là: 999m2; tài sản đưa vào sử dụng năm 1994 (đã được cải tạo sửa chữa): Chiều cao trung bình các tầng = 3,85m;

+ Nhà để xe và kho: Diện tích sàn là: 160,5m2, tài sản đưa vào sử dụng

năm 2007; Móng gằng BTCT, tường xây gạch chỉ 220 quét vôi, ve, mái lợp tôn xà gồ thép, nền đổ bê tông, cửa đi sắt xếp bịt tôn, có hệ thống điện, nước.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Giá khởi điểm 01 m2 đất: 130.000.000 đồng

- Giá trị toàn bộ khu đất đấu giá: 60.710.000.000 đồng

- Tài sản gắn liền với đất: 3.481.300.000 đồng

- Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất: 64.191.300.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi mốt triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định của pháp luật.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

- Đối với tổ chức: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng chẵn)

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định 01 lần bằng tiền mặt tại Trung tâm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá đã viết phiếu thu thì sẽ không trả lại. Trường hợp cuộc giá không tổ chức được thì người đăng ký tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền mua hồ sơ đối với người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 12.000.000.0000 đồng/01 hồ sơ (Mười hai tỷ đồng chẵn)

Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 23/6/2021, người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào một trong các tài khoản của Trung tâm: Tài khoản số 030003518888 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Đồng Đăng hoặc Tài khoản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạng Sơn.

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; xem tài sản; nộp tiền đặt trước; thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

a. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 21/6/2021 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

b. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 21/6/2021 tại khu đất đấu giá (Địa chỉ: Số 81, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

c. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 23/6/2021, người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào một trong các tài khoản của Trung tâm quy định tại điểm b Mục 5 của Thông báo này. Sau khi nộp tiền tại ngân hàng, người tham gia đấu giá mang giấy nộp tiền đặt trước nộp cho Trung tâm tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

d. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2021 tại Phòng họp tầng 3 Trung tâm phục vụ hành chính công (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Đối tượng tham gia đấu giá

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của

Luật Đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự. Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

- Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

b. Đối tượng không được tham gia đấu giá

Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế

năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha,

mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người này;

Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp

dụng đối với loại tài sản đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

* Người thuộc đối tượng được tham gia đấu giá đến Trung tâm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

- Đối với Hộ gia đình, cá nhân:

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật

+ Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu

- Đối với tổ chức:

+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trong đó có ngành nghề kinh doanh bất động sản); Bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm đấu giá.

+ Lệ phí môn bài năm 2021;

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện hợp pháp của tổ chức;

Giấy ủy quyền, Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người ủy quyền và người được ủy quyền (trong trường hợp người đại diện hợp pháp của tổ chức ủy quyền cho người khác đăng ký tham gia đấu giá);

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành.

- Tờ khai y tế theo mẫu của Ngành y tế do Trung tâm cung cấp;

- Xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn về việc người tham gia đấu giá không thuộc đối tượng F1, F2 (áp dụng với trường hợp người tham gia đấu giá đến từ tỉnh có dịch Covid-19);

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định.

* Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành.

* Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

7. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

c. Bước giá: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng chẵn)

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (SĐT: 02053.719.220, 02053.717.994) hoặc trang fanpage của Trung tâm: “TTDV Đấu giá tài sản – Tỉnh Lạng Sơn” hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.