(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 488362 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 18/03/2010, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 587

- Tờ bản đồ số: 7

Địa chỉ: Thôn 2, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, (Nay là thôn Bông Lar), tỉnh Gia Lai;

Diện tích: 27.092 m2 (Bằng chữ: Hai mươi bảy nghìn, không trăm chín mươi hai mét vuông);

Hình thức sử dụng đất: Riêng: 27.092 m2; Chung: Không m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm.

Thời hạn sử dụng đất: Đến hết tháng 10/2049.

Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 190041 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 27/08/2012, cụ thể như sau:

-Thửa đất số: 590 - Tờ bản đồ số: 7

Địa chỉ: Thôn Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

- Diện tích: 5.212m2 (Bằng chữ: Năm nghìn, hai trăm mười hai mét vuông);

Hình thức sử dụng đất: Riêng: 5.212m2; Chung: Không m2 ;

Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 30/10/2049.

Giá khởi điểm như sau: 2.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng). Lưu ý: Hai tài sản không bán tách rời.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày (ngày 17 và 18/6/2021) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 21/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/tài sản;

- Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 6211 0001 114104 tại BIDV – CN Nam Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 21/6/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định đối với từng tài sản; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.