(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2021 do Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, địa chỉ: 35A Phan Châu Trinh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Nhà hát Trưng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Kiot phía đường Nguyễn Chí Thanh có diện tích 42 m2. Mục đích cho thuê: Kinh doanh cafe và nước uống giải khát phục vụ diễn viên của các Đoàn đến biểu diễn tại Nhà hát. Thời hạn thuê 05 năm. Giá khởi điểm tài sản 126.000.000 đồng/1 năm

+ Ghi chú: Giá khởi điểm đã bao gồm hóa đơn tài chính

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 21/6/2021 tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 21/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ;

b. Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Đến trước 16 giờ 00 ngày 21/6/2021;

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày người tham gia đấu giá đủ điều kiện, đến trước 10 giờ 00 ngày 24/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 24/6/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn./.