(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long chi nhánh tại Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2020 do Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long.

- Địa chỉ: số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ chi nhánh tại Vĩnh Long: số 68/18C Phó Cơ Điều Phường 03 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Tên đơn vị có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

- Địa chỉ: số 47 Lê Văn Tám phường 1 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.

Tên tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: 01 xe ô tô Toyota Hiace, biển số 64A- 0436, 16 chỗ ngồi, nơi sản xuất Việt Nam; năm sản xuất 2002 (xe đã qua sử dụng).

Địa điểm xem tài sản: số 47 Lê Văn Tám phường 1 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.

3. Giá khởi điểm tài sản: 80.689.800 đồng

4. Thời gian bán, nhận và hoàn thiện thủ tục đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 21/06/2020 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian hướng dẫn xem tài sản: ngày 16/06/2020 và 17/06/2020 (trong giờ hành chính)

6. Thời gian nộp tiền đặc trước: ngày 17/06/2020, ngày 18/06/2020 và đến 15 giờ ngày 19/06/2020 (trong giờ hành chính)

7. Ngày đấu giá: 9 giờ 00 phút, ngày 24/6/2020.

8. Địa điểm bán hồ sơ:

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số 68/18C Phó Cơ Điều phường 03 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long. Liên hệ 090 3030230 gặp Thuấn để biết thêm chi tiết (150.000đ/ hồ sơ).

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long số11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Liên hệ số 0270 3822578 hoặc 0795075676 gặp Yến để biết thêm chi tiết (150.000đ/ hồ sơ).

9. Địa điểm đấu giá tại: văn phòng Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long số 47 Lê Văn Tám phường 1 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long.

10. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp.

11. Phương thức trả giá: trả giá lên.

12. Tiền đặt trước: 13.000.000 đồng.

13. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)