(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 49, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án “Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh”, cụ thể như sau:

* Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất:

- Tên dự án: Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh.

- Danh mục loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD).

- Vị trí đất: Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp đường 30/4;

+ Phía Đông Nam giáp đường Trưng Nhị;

+ Phía Tây Bắc giáp đường Trưng Trắc;

+ Phía Tây Nam giáp đường Nguyễn Thái Học.

- Diện tích: 4.368,86 m2, trong đó:

+ Diện tích tính tiền thuê đất khoảng 3.635,8 m2.

+ Diện tích đất không tính thu tiền thuê đất (không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) khoảng: 733,06m2, loại đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV).

(Đính kèm Bản đồ địa chính phường I do Công ty TNHH Đo đạc bản đồ ACB Hậu Giang lập ngày 14/5/2020 và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 18/5/2020)

- Tài sản gắn liền với đất: Không.

* Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích: Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh.

- Hình thức sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm) kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

* Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá:

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: phù hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 30/12/2019.

- Về quy hoạch xây dựng chi tiết, phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng đã được UBND thành phố Vị Thanh phê duyệt tại các văn bản sau: Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cải tạo và xây dựng Khu trung tâm phường I, thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh); Quyết định số 4916/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 30/7/2007; Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 về việc điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo và xây dựng khu Trung tâm phường I, thành phố Vị Thanh (Chợ Hai Bà Trưng).

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 34.467.384.000đ (Ba mươi bốn tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm tám mươi bốn ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 11/6/2020 và 12/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 03/6/2020 đến 17h00 ngày 19/6/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đ/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 3.500.000.000đ/hồ sơ. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 19/6/2020 đến 17h00 ngày 23/6/2020 (trong giờ hành chính).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/6/2020 đến 17h00 ngày 19/6/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

b) Đối tượng:

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013. Trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Điều kiện:

- Phải đảm bảo điều kiện thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai; Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và điều kiện tham gia đấu giá theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Phải cam kết thực hiện dự án theo đúng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố Vị Thanh phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, cụ thể như sau:

+ Phải xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao (bao gồm 01 tầng hầm và 10 tầng nổi), thời gian thực hiện không quá 18 tháng kể từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa.

+ Phải xây dựng khu ẩm thực; khu dịch vụ vui chơi, giải trí và khu thương mại gồm 01 tầng hầm và 03 tầng nổi, thời gian thực hiện không quá 12 tháng kể từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa.

+ Phải xây dựng công viên; mở rộng vỉa hè và nút giao từ phần đường Nguyễn Thái Học trở về đường Trưng Trắc và đường Trưng Nhị đồng bộ theo Quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố Vị Thanh phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, thời gian thực hiện không quá 12 tháng kể từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa theo quy định. Đồng thời, phải có trách nhiệm bàn giao lại cho địa phương quản lý theo đúng quy định.

+ Phải cam kết nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế, nếu không nộp đủ sẽ bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và tịch thu tiền đặt trước nộp ngân sách.

+ Phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người người đại diện hoặc người được ủy quyền theo pháp luật.

+ Có văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (gồm mẫu số I.1 và I.3 thuộc phụ lục I) theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, phải có Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư (kèm khái toán tổng mức đầu tư) cam kết thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

+ Nộp hồ sơ theo mẫu do đơn vị tổ chức đấu giá tài sản phát hành (bao gồm: đơn đề nghị được tham gia đấu giá và các hồ sơ có liên quan) và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án..

d) Cách thức: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang vào tài khoản ngân hàng, cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/6/2020.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218 345.

Trân trọng kính chào./.