(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2020 do Bệnh viện Lê Lợi ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Lê Lợi. Địa chỉ: Số 22 Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê, cụ thể như sau:

1. Mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh, cổng số 2 trong khuôn viên bệnh viện Lê Lợi, diện tích 408m2 , thời hạn thuê là 03 (ba) năm.

Giá khởi điểm: 80.000.000đ/tháng x 03 năm (36 tháng) = 2.880.000.000đ (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

2. Mặt bằng Quầy bán nước cổng số 01, diện tích 25m2 cá nhân bỏ tiền sửa chữa đầu tư, thời hạn thuê là 02 (hai) năm hoặc đến khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền bàn giao cơ sở cho nhà nước hoặc đơn vị khác tiếp nhận.

Giá khởi điểm: 6.000.000đ/tháng x 02 năm (24 tháng) = 144.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Phí mua hồ sơ:

- Mặt bằng bãi giữ xe: 500.000đ/hồ sơ

- Mặt bằng quầy thuốc: 200.000đ/hồ sơ

Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 02/6/2020 đến 11 giờ 00 ngày 22/6/2020, tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

Đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 24/6/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói nhiều vòng theo phương thức trả giá lên