(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản nhà nước thanh lý của UBND huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 24/6/2020 như sau:

Tài sản đấu giá: Tài sản nhà nước thanh lý của UBND huyện Quan Sơn gồm 02 xe ô tô:

01 xe ô tô nhãn hiệu ISUZU, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2006, xuất xứ Việt Nam; Biển số đăng ký 36B- 1135; Số máy: DA7780; Số khung: RLETBR54F5VD09361.

01 xe ô tô nhãn hiệu Việt Trung, biển kiểm soát 36A-002.07, sản xuất và đưa vào sử dụng năm 2012, Số máy YC4D13020D12D1A00580; Số khung RR8TD62D4BHA00379.

Giá khởi điểm:

Xe ISUZU là: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng).

Xe tải Việt Trung: 278.278.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ: Xe ISUZU là 150.000 đồng/hồ sơ; Xe tải Việt Trung là: 200.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: - Xe ISUZU là: 15.000.000 đồng/ 01 hồ sơ (Mười lăm triệu đồng).

Xe tải Việt Trung là: 50.000.000 đồng/01 hồ sơ (Năm mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước và đấu giá:

Thời gian xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản: từ ngày 10/06/2020 đến ngày 11/06/2020 tại UBND huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ: Trong giờ hành chính Từ ngày 10/06/2020 đến ngày 19/06/2020 tại UBND huyện Quan Sơn (Phòng Tài chính Kế hoạch).

Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 19/06; 22/06 và ngày 23/06/2020.

Thời gian đấu giá: Từ 14 giờ ngày 24/06/2020

Địa điểm đấu giá: Tại hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá và tiền đặt trước vào tài khoản của TTDV Đấu giá tài sản Thanh Hóa số TK: 224704070006789 mở tại NH TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Sau đó nộp lại giấy chuyển tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp không giới hạn số vòng tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.