(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2019 do Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá: Lô 4,547m3 gỗ Re (Nhóm IV).

Giá khởi điểm: 27.282.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu hai trăm tám mươi hai nghìn đồng) (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước).

Tiền đặt trước: 5.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm nghìn đồng chẳn)/hồ sơ đăng ký.

4. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/6/2019 đến 17h00’ ngày 21/6/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/6/2019 đến 17h00’ ngày 21/6/2019 vào Tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại ngân hàng thương mại.

- Thời gian xem tài sản vào ngày 19/6/2019 và ngày 20/6/2019; Tại Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Quảng Bình (Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản).

- Thời gian tổ chức buổi đấu giá trả vào lúc 09h00’ ngày 24/6/2019; Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3533568.