(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/5/2021 do Công an huyện Bù Đốp ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 06/5/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

1. Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

3. Tài sản đấu giá: 21,286m3 (Hai mươi mốt phẩy hai trăm tám mươi sáu mét khối) gỗ Căm xe (Da đá), nhóm II, có số lượng là 42 hộp gỗ xẻ, phẩm chất còn lại: 70%.

4. Giá khởi điểm: 298.177.600 đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu một trăm bảy mươi bảy nghìn sáu trăm đồng).

5. Nguồn gốc tài sản: Tài sản là vật chứng vụ án bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước do Công an huyện Bù Đốp chuyển giao.

6. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, liên tục nhiều vòng cho đến khi không còn người nào tiếp tục trả giá, người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/5/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/5/2021 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 20/5/2021 (Trong giờ hành chính) tại Công an huyện Bù Đốp. Khách hàng liên hệ Anh Tài – 0973.363.337 để được hướng dẫn xem tài sản.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 24/5/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

11. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 1041 0000 41055 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Bình Phước

Thời gian nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 19/5/2021 đến 17h00 ngày 21/5/2021. Khách hàng nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định có thể thỏa thuận với Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)/Hồ sơ.

12. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 07/5/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/5/2021 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá Theo Luật đấu giá tài sản.

Nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước theo đúng quy định

Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá phát hành;

Có bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và Giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức) có chứng thực;

Có đơn cam kết xem tài sản;

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT liên hệ: 0271.3860216.