(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/5/2021 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai – Địa chỉ: Đường Chiềng On, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai..

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2021, tại Phòng đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

4. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

4.1. Tài sản thứ nhất: Đấu giá cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, diện tích 321,0 m2, mục đích sử dụng làm Căng tin bếp ăn.

- Giá khởi điểm: 1.301.655.000 đồng (Một tỷ, ba trăm linh một triệu, sáu trăm năm mươi năm nghìn đồng chẵn)/ 05 năm thuê – Chưa bao gồm thuế VAT;

- Tiền đặt trước: 260.000.000 đồng/ 01 hồ sơ; Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ;

- Bước giá quy định: Tối thiểu 10.000.000 đồng.

4.2. Tài sản thứ hai: Đấu giá cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, diện tích 36,0 m2, mục đích sử dụng bán hàng tạp hóa.

- Giá khởi điểm: 1.060.560.000 đồng (Một tỷ, không trăm sáu mươi triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)/ 05 năm thuê Chưa bao gồm thuế VAT;

- Tiền đặt trước: 212.000.000 đồng/ 01 hồ sơ; Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ;

- Bước giá quy định: Tối thiểu 3.000.000 đồng.

4.3. Tài sản thứ ba: Đấu giá cho thuê địa điểm kinh doanh dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, diện tích 330,0 m2, mục đích sử dụng trông giữ phương tiện.

- Giá khởi điểm: 1.768.800.000 đồng (Một tỷ, bẩy trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn)/ 05 năm thuê – Chưa bao gồm thuế VAT;

- Tiền đặt trước: 353.000.000 đồng/ 01 hồ sơ; Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ;

- Bước giá quy định: Tối thiểu 5.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/5/2021 đến ngày 07/5/2021, trong giờ hành chính, khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/4/2021 đến ngày 21/5/2021, trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/5/2021 đến ngày 21/5/2021 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai (Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân hoặc tổ chức và phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng ngành nghề phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản cho thuê, nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0214.3824. 914