(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/5/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt; Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ;

Địa chỉ: Số 34 Tôn Thât Thuyết, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức buổi công đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 24/5/2020;

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Thanh An (UBND xã Cam Thanh cũ), huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng 15 lô đất ở tại khu vực phía Tây đường dẫn vào cầu Sông Hiếu, thôn Cam Lộ, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị;

- Nơi có tài sản: Thôn Cam Lộ, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Từ 975.000.000 đồng đến 1.540.110.000 đồng/lô đất;

- Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng/lô đất;

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/5/2020 đến ngày ngày 22/5/2020 khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 54010000818999 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (trong giờ hành chính).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/5/2020 đến hết ngày 21/5/2020 (trong giờ hành chính), trong đó:

+ Từ ngày 08/5/2020 đến 18/5/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

+ Từ ngày 19/5/2020 đến 21/5/2020 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ hoặc tại Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

- Điều kiện:

+ Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bản sao CMND hoặc CCCD hợp lệ, nếu không có bản sao hợp lệ thì nộp bản photo có bản gốc để đối chiếu.

+ Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty).

+ Mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Việt hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

8. Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ ngày 20/5/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/5/2020 khách hàng nộp phiếu trả giá tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ (trong giờ hành chính).

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905.434.909.

DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐƯA RA ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN
XÃ THANH AN, HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tổ chức công bố giá vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/5/2020

Ngày 24/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ảnh 1