(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo tổ chức bán đấu giá vào ngày 24/5/2019 do UBND huyện Thọ Xuân ủy quyền như sau:
Ngày 24/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 24/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 24/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3