(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2021 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong ủy quyền như sau:
Ngày 24/4/2021, đấu giá đấu giá xe ô tô Huyndai tại Hà Nội ảnh 1