(BĐT) -Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2020 do Sở Tài chính tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:

Công khai đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền thuê đất đối với Cơ sở 2, Trường Cao đẳng Nông lâm (cũ) tại tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 5 tầng, nhà khách UBND tỉnh Sơn La, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.752.097.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Số 15, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.855.191.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào hồi 09h00 ngày 24/4/2020 (thứ 6), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.

4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Tên tài sản: Quyền thuê đất và mua tài sản trên đất đối với Cơ sở 2, Trường Cao đẳng Nông lâm (cũ) tại tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, gồm:

+ Quyền thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Thời hạn sử dụng: 50 năm. Diện tích: 88.600 m2, giá trị: 14.135.155.400 đồng.

+ Giá trị tài sản trên đất (gồm công trình xây dựng, vật liệu kiến trúc trên đất và cây trồng): 5.502.683.196 đồng.

- Tổng giá khởi điểm: 19.637.838.596 đồng (Mười chín tỷ, sáu trăm ba mươi bẩy triệu, tám trăm ba mươi tám nghìn, năm trăm chín mươi sáu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

5. Nơi có tài sản đấu giá: Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

6. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 17/4/2020 trong giờ hành chính (liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Sơn La để xem tài sản).

- Bán, nhận, thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: Từ ngày 09/4/2020 đến ngày 21/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 21/4/2020 đến ngày 23/4/2020 bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản số 4111.00002.55355, tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Sơn La (BIDV Sơn La).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, bước giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

9. Phương thức đấu giá: Trả giá lên./.