(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2020 do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO) ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An;

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM;

2. Người có tài sản bán đấu giá:

Đơn vị: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO)

Địa chỉ: 262-264 Đường Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.Hồ Chí Minh;

3. Tài sản bán đấu giá: tài sản thanh lý thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO), được chia làm 02 nhóm, cụ thể: 

Ngày 24/4/2020, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 1
Ngày 24/4/2020, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 2

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên đã bao gồm thuế GTGT. Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế, có sao bán vậy. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về tình trạng, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản thuộc sở hữu của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO) đưa ra thanh lý

5. Hồ sơ pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0300481551 do phòng đăng ký kinh doanh cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 24/11/2015;

- 12 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số do Phòng cảnh sát giao thông công an Tp.HCM cấp;

- 12 Giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô số do Phòng cảnh sát giao thông công an Tp.HCM cấp;

- Quyết định V/v thanh lý tài sản cố định số 465/QĐ-SC ngày 28/06/2018 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO);

- Quyết định V/v thanh lý tài sản cố định số 589/QĐ-SC ngày 23/07/2019 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO);

- Quyết định V/v thanh lý tài sản cố định số 964/QĐ-SC ngày 21/11/2019 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO);

- Biên bản giảm giá bán tài sản thanh lý số 04/BB-SC ngày 12/03/2020 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO);

- Biên bản giảm giá bán tài sản thanh lý số 05/BB-SC ngày 12/03/2020 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn TNHH MTV (SAMCO);

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 21/4/2020 Địa điểm:

- Nhóm 1: tại 121-139 Cô Giang, P. Cô Giang, Q.1;

- Nhóm 2: tại số 1 Xa lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, Q. 9

7. Thời hạn mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 21/4/2020 (trong giờ hành chính);

8. Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Vạn Thành An – 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM;

9. Giá khởi điểm: Theo quy định tại Điều 3 của thông báo này

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.

10. Khoản tiền đặt trước: Theo quy định tại Điều 3 của thông báo này. Thời hạn nộp: từ ngày 21/4/2020 đến ngày 23/4/2020 (trong giờ hành chính); Phương thức nộp: chuyển khoản.

11. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Vạn Thành An. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Nhóm 1: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/4/2020

- Nhóm 2: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2020

Tại số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM;

13. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

14. Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp đến cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm là người mua trúng đấu giá.