(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2020 do Agribank Chi nhánh Điện Biên ủy quyền như sau:
Ngày 24/4/2020, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Điện Biên ảnh 1
Ngày 24/4/2020, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Điện Biên ảnh 2