(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2020 do Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; Địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên; Địa chỉ: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là: Lô máy móc Trang thiết bị y tế và Trang thiết bị khác của Trung tâm Y tế được phép thanh lý cụ thể như sau: 

Ngày 24/4/2020, đấu giá lô máy móc Trang thiết bị y tế và Trang thiết bị khác tại tỉnh Bình Dương ảnh 1

-Toàn bộ tài sản trên được để tại Trung tâm Y tế Thị xã Tân Uyên; Địa chỉ: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết toàn bộ tài sản nêu trên tại Chứng thư Thẩm định giá số S320012C/CT-SVALUE ngày 10/01/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá SVALUE). (Lần 2).

*Giá khởi điểm: 6.500.000 đồng (Sáu triệu, năm trăm ngàn đồng). Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tháo dỡ, di dời hoặc vận chuyển đối với tài sản trúng đấu giá.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 12/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thanh lý trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên;

+ Công văn số 844/UBND-KTTH ngày 18/03/2020 của UBND thị xã Tân Uyên về việc thanh lý trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế thị xã;

+ Chứng thư Thẩm định giá số S320012C/CT-SVALUE ngày 10/01/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá SVALUE;

+ Biên bản Họp Hội đồng thanh lý mở rộng ngày 30/3/2020 của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên;

+ Quyết định số 105/QĐ-TTYT ngày 31/3/2020 của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên vê việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản thanh lý có giá trị nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 20/4/2020 và đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/4/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/4/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập (Nộp trực tiếp);

  - Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là: 20% so với giá khởi điểm;

  - Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên;

  - Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: ngày 24/4/2020, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

  - Mọi chi tiết xin liện hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

  - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).