(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2020 do Đội Quản lý thị trường số 3, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Tổ 36A đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái

- Tài sản đấu giá:

1. Lô kìm, mũi khoan, súng bắn đinh, thước đo Giá khởi điểm: 5.438.000 đ (Năm triệu bốn trăm ba tám ngàn đồng chẵn)

2. Lô 12 m3 cát xây dựng Giá khởi điểm: 1.440.000 đ (Một triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng)

3. Lô Bình thủy tinh, bình đựng nước, chảo rán, cốc... Giá khởi điểm: 8.571.000 đ (Tám triệu năm trăm bẩy mốt ngàn đồng)

4. Lô đá cảnh suối giàng gồm 14.000.000 kg Giá khởi điểm: 21.000.000 đ (Hai mươi mốt triệu đồng chẵn)

5. Lô đá cảnh suối giàng gồm 28.200 kg Giá khởi điểm: 42.300.000 đ (Bốn hai triệu ba trăm ngàn đồng)

6. Lô đá cảnh suối giàng gồm 8.000 kg Giá khởi điểm: 12.000.000 đ (Mười hai triệu đồng chẵn)

- Xem tài sản từ ngày 13/4/2020 đến 16h ngày 15/4/2020 tại kho đơn vị có tài sản.

- Thời gian, địa điểm, cách thức mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/4/2020 đến 16h ngày 21/4/2020 vào các ngày trong tuần trong giờ hành chính. Khách hàng có thể đăng ký mua hồ sơ bằng hình thức gửi chứng minh thư đăng ký mua hồ sơ qua đường bưu chính đến Trung tâm và thông báo địa chỉ để trung tâm gửi đơn, phiếu trả giá hoặc khách hàng có thể đến mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.

- Tiền mua hồ sơ: 50.000 - 100.000 đ /01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký xuất trình chứng minh thư.

- Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Vào ngày 21, 22 đến 16 h ngày 23/4/2020 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước vào tài khoản 3711.0000.145.756 tại ngân hàng BIDV Yên Bái. Hoặc theo hướng dẫn khi đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

Bắt đầu vào hồi 14h ngày 24/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá đối với các lô 1, 2, 3. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu điện đối với các lô 4, 5, 6. Khách hàng gửi phiếu trả giá đến trung tâm trước 16h 30 ngày 23/4/2020.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.