(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2020 do Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê điểm đỗ xe Taxi trong khuôn viên bệnh viện.

Thời hạn cho thuê 24 tháng (từ ngày 01/6/2020 - 31/5/2022).

2. Giá khởi điểm của tài sản, bước giá:

- Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)/tháng;

- Bước giá: 500.000 đồng (không hạn chế số vòng đấu giá).

+ Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp công khai bằng lời nói;

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá, phí mua hồ sơ:

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/hồ sơ (Mười triệu đồng).

- Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự. Có kinh nghiệm trong việc tổ chức giữ xe Taxi; Có tối thiểu 01 hợp đồng thuê bãi giữ xe với các cơ quan, tổ chức trong thời hạn gần nhất; Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình chữa cháy) tại chỗ; Năng lực tài chính: có báo cáo tài chính của năm gần nhất hoặc giấy nộp thuế của 03 tháng gần nhất; Đảm bảo nguồn nhân sự có lý lịch rõ ràng có hợp đồng lao động, đủ năng lực hành vi dân sự.

Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang. Khi đăng ký mang theo CMND, tiền mua hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày phát hành thông báo đến 16 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2020.

6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong 03 ngày làm việc 17, 20, 21/4/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

7. Thời gian địa điểm xem tài sản: Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công trực tiếp tổ chức cho khách hàng tham khảo hồ sơ pháp lý tài sản khi có nhu cầu tại nơi có tài sản từ ngày 16/4 và ngày 17/4/2020 trong giờ hành chính.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào ngày 24/4/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

9. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ - Trụ sở chính: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Điện thoại: 02733.887579; 0943209737; Website: www.hoangvuluat.com.vn.

Trân trọng kính chào!