(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: 01 lô tài sản tổng giá khởi điểm: 72.860.000 đồng (Bảy mươi hai triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng), như sau:

- Lâm sản: 5,063m3 gỗ xẻ hộp (trong đó: Gỗ Căm xe: 3,799 m3; Gỗ bằng lăng: 1,264 m3); 5,554m3 gỗ tròn (trong đó: Gỗ Căm xe: 4,035 m3; Gỗ bằng lăng: 1,126 m3; Gỗ cà chít 0,271m3 và SP là 0,122m3).

- Máy cưa mâm: 01 cái (gồm đầu máy nổ 1115 đã qua sử dụng, không có bình đựng dầu và 01 lưỡi cưa mâm bằng sắt).

- Máy cưa cầm tay hiệu SAZUMA: 01 cái.

- Điện thoại: 04 cái.

Địa chỉ tài sản tại: Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch và Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản tịch thu đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 21/4/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 21/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 14.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 21/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai. Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước (tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm trước 17 giờ ngày 23/4/2020). Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 24/4/2020 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.