(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng ủy quyền như sau:

Về việc tiếp tục đấu giá tài sản

Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. Địa chỉ: Số 194, Đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thông báo tiếp tục tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:

Tài sản đấu giá: 325,86 ha cây Cao su thanh lý (157.980 cây).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 26.878.000.000 đồng. 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút, ngày 21/04/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút, ngày 21/04/2020 (trong giờ hành chính) tại Nông trường An Lập, Minh Hòa, Minh Tân, Trần Văn Lưu thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00, ngày 21/04/2020 đến 17 giờ 00 phút, ngày 23/04/2020 (khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 5.375.600.000 đồng.

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ 13 giờ 00 phút, đến 13 giờ 30 phút, ngày 24/04/2020.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 24/04/2020.

Địa điểm nhận phiếu trả và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội Trường của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương. ĐT: 0274 6544447 - 0937.922.739 (Khải).