(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2019 do Trường THPT Lai Vung 2 ủy quyền như sau:
Ngày 24/4/2019, đấu giá tháo dỡ Trường THPT Lai Vung 2 tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 1