(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/4/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7, đường Cô Tám, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tài sản thứ ba: Lô máy bơm ly tâm hiệu Ebara; máy bơm nước hiệu Iwaki.

Giá khởi điểm: 96.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng chẵn).

- Tài sản thứ tư: Lô vải Tivat 22 Chak, vải Tanning 17 Gargoyle; mũi khoan hiệu Robit; cần khoan RS15; chuôi búa hiệu Furakaw; tay máy hàn hiệu Leister, máy thổi khí hiệu Leister Minor; màng khí hiệu Furukawa; lọc nhớt hiệu Bobcat, hiệu Airman GD03; đầu nối nhanh ống thủy lực hiệu Bobcat, dây curoa; đầu bơm thủy lực hiệu Parker.

Giá khởi điểm: 253.950.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi ba triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

Giá khởi điểm của các tài sản nói trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Phụ lục chi tiết các tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đến 500.000 đồng /hồ sơ đăng ký

Tiền đặt trước: Nộp 20% trên giá khởi điểm của từng lô tài sản đăng ký đấu giá.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 08/04/2019 đến 16h30’ ngày 22/04/2019.

- Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 18/04/2019 đến 16h30’ ngày 22/04/2019.

- Thời gian tổ chức đấu giá:

+ Tài sản thứ ba: 9h00’ ngày 24/04/2019.

+ Tài sản thứ tư: 14h00’ ngày 24/04/2019.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)

Địa điểm xem tài sản: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 32 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình. Điện thoại: 0969.663.579 hoặc 0989.638.389