(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình

Địa chỉ: Số nhà 16A, Tổ 6, đường Cù Chính Lan, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0913031487

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai

Địa chỉ: Đường B2, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 21/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 23/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 01/03/2022 - 16:30 21/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 24/03/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình 016A, Đường Cù Chính Lan ,phường Bắc Cường, TP Lào Cai

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai ảnh 3