(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do Chi cục Thi hành an dân sự thành phố Bắc Giang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc

Địa chỉ: 283 tổ 13B, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0976979967

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành an dân sự thành phố Bắc Giang

Địa chỉ: Đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 17/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 21/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 02/03/2022 - 16:00 17/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng, điều kiện tham giá đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016. Quý khánh hàng có nhu cầu mua tài sản trên mời liên hệ tại: Số 115 đường Lưu Nhân Chú, Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, để tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ đấu giá .

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 24/03/2022

Địa điểm: số 115 đường Lưu Nhân Chú, Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.